Özel beceri yankesiciliği ve şahsi çevikliği de kapsar

İkinci olarak suçun, failin sahip olduğu özel beceriyle
işlenmesi halidir.

Bu hükümle yankesicilik ve şahsi çeviklik sureti ile yapılan
hırsızlıklar da kapsam içine alınmıştır. Ayrıca, köpek,maymun gibi çeşitli
hayvanların alıştırılarak elde veya üstte taşınan eşya hakkındaki hırsızlıkta
kullanılması sureti ile suç işlenmesi halinde de faile bu bent uyarınca ceza
verilmelidir.

5237 S. TCK’da yer verilen “özel beceri”, ETCK’daki
“yankesicilik”i de kapsayan daha geniş bir anlam içermektedir.

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (2) Suçun;
c) Doğal bir afetin veya sosyal
olayların meydana getirdiği korku
veya kargaşadan yararlanarak

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-3 - …umumi
musibet veya heyecandan …..
mütevellit
kolaylıktan
istifade
suretiyle yapılırsa;

kargaşadan yararlanarak hırsızlık suçunun işlenmesi suçun basit şekline göre
daha ağır yaptırıma bağlanmıştır.

Kişinin içinde bulunduğu bazı durumlar, eşyası üzerindeki
koruma ve gözetimini zayıflatabilir ve hatta ortadan kaldırabilir.Böyle
durumlarda hırsızlık suçunun işlenmesi kolaylaşır.Bu nedenle doğal bir afetin
mesela bir depremin, yangının veya selin yada sosyal olayların mesela savaş
veya terör olayları gibi yaygın şiddet hareketlerinin yarattığı korku veya
(15) Bu hükmün ilavesiyle kapkaççılık ve yankesicilik eylemlerinin daha etkin bir
yaptırıma bağlanmasının amaçlandığı da bu değişiklik önergesinin
gerekçesinde belirtilmiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar