Ulaşım araçları içinde ve bunların belli varış kalkış yerlerinde bulunan eşya hırsızlığı

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (1) Hırsızlık
suçunun
c)
Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya
kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi

ESKİ TCK MD.

Madde 492/I- 6. Her nevi nakil vasıtaları
içinde seyahat eden yolcuların eşya ve
parası hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan
idarelerin dairelerinde veya istasyon ve
iskele ve meydanlarında veya mabetlerin
içinde yapılırsa;

(7-)(Bina başkasının girme hakkı olmadığı, başkalarının girmesine izin
verilmediğini gösterecek biçimde dış dünyadan ayrılmış, yanları muhkem
surette yapı malzemesi ile örtülmüş üstü kapalı, sabit ya da taşınır yapılardır.
Eklenti ise, binaya bağlı olan ve onunla birlikte fonksiyon icra eden yerdir .765
Sayılı TCK nun 191/4 maddesinde müştemilatın açıkça duvarla çevrili olması
gerektiği belirtilmişti, ama yeni kanundaki bu bentte sadece “eklenti” denilerek
müştemilatın anlamı daha da genişletilmiştir.)

TCK.nun 142/1-c bendinde ise “halkın yararlanmasına
sunulmuş olan ulaşım aracı içinde bulunan eşya hırsızlığı” ile “halkın
yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlarının belli varış veya kalkış
yerlerinde bulunan eşya” hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak
öngörülmüştür.

Bu madde anlamında “ulaşım aracı”, toplu veya bireysel
taşımaya hizmet eden ister bir kamu kurumuna, isterse özel kişilere ait olsun
her türlü motorlu taşıttır. Kanunun gerekçesinde açıklandığı üzere bu bendin
uygulanması için aracın halkın yararlanmasına sunulmuş olması
gerekir.

Bununla anlatılmak istenen, ulaşım aracının, kişi ayırımı
gözetilmeksizin bireysel veya toplu taşımaya hizmet ediyor olmasıdır. Bu
nedenle özel otomobiller içinde işlenen hırsızlık suçunda bu nitelikli hal
uygulanmaz. Ulaşım aracının toplu taşımaya hizmet etmesi zorunluluğu
aranmadığından, taksi içinde işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli hal
uygulama alanı bulur. Suçun ulaşım aracı içinde işlenmiş olması
yeterli olup, ETCK m. 492/6’dan farklı olarak suç konusu şeyin
“yolculara ait olması”8 gibi bir zorunluluk aranmamıştır.

TCK.nun 142/1-b bendinde yer alan belli varış ve kalkış
yerlerinden kastedilen otogar,terminal, havaalanı, istasyon, belediye otobüs
durakları gibi yerlerdir. Buralarda da suça konu olan eşyanın yolculara veya
personele ait olması şart değildir.9

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar